Visi dan Misi

Visi

Selaras dengan nubuatan-nubuatan besar Kitab Suci, kita melihat sebagai klimaks rencana Allah pemulihan seluruh ciptaan-Nya kepada keselarasan penuh dengan kehendak dan kebenaran-Nya yang sempurna.

MISI

Misi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh ialah untuk mengabarkan kepada semua orang kabar injil kekal dalam konteks pekabaran tiga malaikat yang terdapat dalam kitab Wahyu 14:6-12, menuntun mereka untuk menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi dan menggabungkan diri dengan gereja-Nya, dan mengasuh mereka dalam persiapan kepada kedatangan-Nya yang tidak lama lagi.